VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Steunt u ons?

Vindt u het ook zo fijn om het dorpsblad iedere maand te ontvangen en te lezen?

Het dorpsblad wordt door vrijwilligers gemaakt en bezorgd, maar de kosten voor het papier en het drukwerk moeten worden gedekt door adverteerders en de vrijwillige bijdrage van lezers. We zouden het op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren aan het dorpsblad, zodat we het ‘gele blaadje’ kunnen blijven maken en u dit iedere maand kunt blijven lezen. 

Als u een vrijwillige bijdrage wilt overmaken, kunt u dat doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL70RABO 0334 7354 16 t.n.v. Dorpsblad Langweer of middels de QR-code.

U mag zelf het bedrag kiezen en u mag dit zo vaak doen als u wilt.